Close

Algemene Voorwaarden

Wanneer u een bestelling plaats via deze site gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die u hieronder vindt. Een gedeeltelijke aanvaarding is niet mogelijk.

1.Identiteit

Phil&Pur     BE0666435827

Winkel: Behetsstraat 6, 1820 Steenokkerzeel (zelfde ingang als bloemen valentijn)

0474043046

Phil.verstrepen@gmail.com

2.Dienst en bestellingen

Deze website maakt het mogelijk om een bestelling te plaatsen voor een of meerdere gerechten van Phil&Pur. De bestellingen kunnen opgehaald, dan wel geleverd worden. Wanneer u kiest voor de levering zullen wij extra kosten aanrekenen wanneer u vraagt te leveren buiten Steenokkerzeel. Voor Perk en Melsbroek rekenen we 5,00 euro aan, voor Zaventem, Diegem, Kampenhout, Berg en Kortenberg 9,00 euro. Een levering op andere plaatsen is niet mogelijk.

3.Levering

Wanneer u een bestelling plaats en kiest voor de optie om te leveren dan verbindt u zich ertoe dat het adres dat u opgeeft correct is en dat u in de mogelijkheid verkeert om de levering in ontvangst te nemen. Wanneer wij leveren en er is niemand die antwoordt, bellen of sms’en we u. Daarna begint er een tijd te lopen van maximaal 15 minuten. Wanneer er dan geen reactie is dan heeft Phil&Pur het recht om de bestelling terug mee te nemen. U zult dan aangerekend worden voor het volledige bedrag en de persoon op wiens naam de bestelling is gedaan zal verplicht zijn om te betalen. Bestellingen later geleverd dan 1 uur na afgesproken tijd worden terug betaald.

Vanaf het ogenblik dat u de bestelling in ontvangst neemt, is Phil&Pur niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken en beschadigingen. Dat geldt ook wanneer iemand anders dan u de bestelling in ontvangst neemt en van wie degene die levert mag van op afgaan dat deze persoon de bestelling bij die persoon mocht afgeven. Zoals bijvoorbeeld huisgenoten. Enkel op dit ogenblik kan u een klacht richten tot Phil&Pur over een eventuele fout bij de levering.

4.Openingsuren en adres winkel

Dinsdag tot vrijdag: 10-19 uur

Zaterdag: 10-18 uur

Behetsstraat 6

1820 Steenokkerzeel

(Zelfde ingang als Bloemen Valentijn)

5.Prijs en aanbod

De prijzen van de maaltijden zijn de prijzen zoals die vermeld worden in het schema dat elke maandag bekend wordt gemaakt. De prijzen zijn inclusief BTW. Een eventuele leveringskost kan wel aangerekend worden. Phil&Pur heeft wel steeds het recht om een wijziging door te voeren aan het weekschema en aan eventuele prijzen. Er zal in een dergelijke situatie steeds een gepaste bekendmaking plaatsvinden.

6.Annulering en herroepingsrecht

Binnen het uur na een gemaakte bestelling kan deze nog geannuleerd worden.

Omdat er gewerkt wordt met dagverse producten is er geen herroepingsrecht wanneer u een bestelling plaats. Het gaat immers om producten die kunnen bederven (Artikel VI.53 Wetboek economisch recht). Wij raden dan ook aan om de producten enkel te gebruiken tot de vervaldatum die u op de verpakking vindt.

7.Kwaliteit

Phil&Pur werkt met verse producten van een uitstekende kwaliteit. De wettelijke garantie geldt hier. Wij staan bijgevolg in voor conformiteit van wat u besteld heeft en voor verborgen gebreken. Onze aansprakelijkheid breidt zich niet verder uit dan de aankoopprijs die u betaald heeft.

8.Betaling

Betaling is mogelijk contant en bankcontact.

Bij Levering is de betaling contant.  

9.Klantenkaart

Bij elke gekochte maaltijd wordt de klantenkaart afgestempeld. Na 12 Verkochte maaltijden is de 13de maaltijd gratis. (1 maaltijd)

10.Behandeling van de gegevens

De gegevens die u via deze site verstrekt zullen enkel gebruikt worden om u een optimale service te geven. Het doorspelen van uw gegevens aan derden is niet toegestaan. Ook een ander gebruik van uw gegevens is niet toegestaan.

11.Wijziging van de voorwaarden

Phil&Pur heeft het recht de algemene voorwaarden steeds aan te passen.

12.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing en wanneer er een geschil ontstaat zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd. Het bevoegde gerechtelijk arrondissement voor geschillen is Brussel.